Rólunk

Iskolánk a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatására, nevelésére hivatott. Gróf Zichy János alapította 1937-ben.

A kórházakban folyó feszültségoldó, tanítva-gyógyító, nevelő-oktató munkával érhető el, hogy diákjaink ne maradjanak le tanulmányaikban, ne kerüljenek hátrányba, ne kelljen évet ismételniük. A beteg gyermeknek sem csorbulhat a tanuláshoz való joga! A Fővárosi Iskolaszanatórium megalakulása óta törekszik arra, és igyekszik megvalósítani azt a célt, hogy a kórházakba kerülő beteg gyerekek - nem kezelésekkel töltött - idejének értelmet adjanak, elviseltessék a kórházi környezetet. A magas szintű oktatás-nevelés mellett oldjuk a gyerekek szorongásait, csökkentjük a hospitalizációs ártalmakat, és mindenekelőtt fenntartjuk gondolkodásuk aktivitását. 13 budapesti egészségügyi intézményben, egyéni oktatást végzünk. Egy-egy kórházban egy alsós tanító, egy humán szakos és egy reál szakos pedagógus foglalkozik az általános iskolás korú gyerekekkel.

Alapelveink, céljaink

Pedagógiai alapelvek:
 • A betegek állapotához alkalmazkodó oktatás
 • A gyerekek önismeretének fejlesztése, hogy mindenkit a saját képességeinek megismeréséhez segítsünk
 • Differenciált, individualizált képességfejlesztés
 • Humanista értékrendszer

A kórházi pedagógia célja a tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti megszüntetése.

Munkánknak határt szab a gyerekek állapota, az orvosi beavatkozások gyakorisága, a gyógykezelésekkel együtt járó kellemetlenségek mértéke.

 • Célunk, az iskola által megfogalmazott értékek - örök emberi értékek - szellemében folyó értelmi, erkölcsi és érzelmi nevelés.
 • Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek az iskolai munka folytatására.
 • Célunk, hogy elősegítsük tanulóink személyiségfejlődését, hogy legyen elég önismeretük, fegyelmük, kitartásuk a tanulásban, a munkában, az élet minden területén.
 • Célunk, hogy a tartósan beteg gyerekek is önmaguk korlátjait elfogadó, képességeinek maximumán teljesítő kreatív emberekké váljanak.
 • Célunk, hogy betegségüket, korlátozottságaikat elfogadó, egészséges lelkületű, és másokat szerető, tisztelő, segítő, toleráns emberek legyenek.

Nevelő-oktató munkánk

 • Szakszerű, igényes oktatás
 • Tudásszint-felmérés
 • Osztályozó vizsgára való felkészítés
 • Hospitalizáció csökkentése
 • Toleráns, közösségi magatartásra nevelés
 • Önfegyelemre, tűrőképességre nevelés
 • Helyes önértékelésre, empátiára nevelés
 • Tevékeny, alkotó életmódra nevelés
 • Személyiségfejlesztés, pozitív érzelmi beállítottságra nevelés
 • Palliatív pedagógia

Minőségbiztosítás

Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy egyedülálló intézményként, - speciális helyzetünkből adódó nehézségek ellenére is - minden azonosított partnerünk elvárásainak megfelelően magas színvonalú munkát végezhessünk.

A felzárkóztatásnak és a humánumnak adunk prioritást. E két szempont alakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra képes emberekké váljanak.

Előtérbe helyezzük a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, melyet hatékonyan és eredményesen érünk el a változatos, feszültségoldó, tanítva-gyógyító munkánkkal.

Fontosnak tartjuk, hogy a gondjainkra bízott gyerekekkel lelkiismeretesen, szeretettel, empátiával foglalkozzunk

A magunkkal szemben támasztott elvárásaink jellemzői: a felkészültség, megbízhatóság, rugalmasság, igényesség, emberközpontúság, empátia.

Jövőképünk: tudjuk, hogy a beteg gyerekek oktatása felelősségteljes feladat, ezért mindent megteszünk, hogy minél jobb körülmények között, minél elkötelezettebb, elhivatottabb pedagógusokkal végezhessük ezt a munkát. Törekszünk arra, hogy azt a tudást és tapasztalatot, melyet a jelenlegi pedagógusközösségünk felhalmozott át tudjuk adni az utánunk jövőknek.

2012/2013. tanév

2013/2014. tanév

2014/2015. tanév

2015/2016. tanév

2016/2017. tanév